Y Diwrnod Gwybodaeth a Lles Ffrwythlondeb – Cymru

1 Dec 2018

 

Caerdydd. Dydd Sadwrn, 1 Rhagfyr 2018. 10am – 3.30pm

Ymunwch â ni am wybodaeth, cymorth a chyngor arbenigol, i gyd mewn un lle, yn y digwyddiad ffrwythlondeb a lles mwyaf a mwyaf cynhwysfawr yng Nghymru.

Gwrandewch ar sgyrsiau ar sawl agwedd ar ffrwythlondeb, maethiad a lles emosiynol.

Trafodwch opsiynau triniaeth glinigol a’r rhai sy’n cynnwys rhoddwyr, benthyg croth, opsiynau teuluol amgen a therapïau cyflenwol.

Lleoliad: Gwesty Park Plaza, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AL

       Sgyrsiau:  10.30am – Lucy Owen – BBC Cymru

11.30am – Anya Sizer – Fertility Network UK

2pm – Tricia Lowe – Good Nutrition First

Ewch i: www.fertilitynetworkuk.org/events/the-fertility-information-wellbeing-day-wales

Cofrestrwch eich diddordeb gyda: alice@fertilitynetworkuk.org