Fertility Network UK are the leading patient-focused fertility charity providing free and impartial support, advice and information for anyone affected by fertility issues.

We have been awarded a National Lottery Community Fund grant which will allow us to expand and enhance our current work in Wales. Could you help those affected by fertility issues, raise awareness of the emotional impact and educate about the issues that can impact fertility?

 POST:                             2 x Project Workers (17.5hrs each)

CONTRACT:                     5-year fixed term

 SALARY:                         £20,020 Pro-Rata

LOCATION:                      1 position based in South Wales (working from home); 1 position based in North Wales (working from home).

RESPONSIBLE TO:         Head of Operations

 JOB PURPOSE:              To promote Fertility Network UK.  To set up and facilitate new fertility support groups within the region. To recruit volunteers to lead established groups and provide the necessary administration, advice and promotion to those groups. To raise awareness of Fertility Network UK within relevant agencies, hospitals, clinics and GPs. To provide support and information to those affected by fertility issues from all backgrounds.

APPLICATION PROCESS:

  • Please complete the Fertility Network UK application form, and return to Alice Matthews, Wales Coordinator at alice@fertilitynetworkuk.org by 11am Monday 10th February 2020
  • It is planned that interviews will be held during the week commencing 2nd March 2020.
  • Fertility Network UK may consider combining the South Wales Project Worker role and the Education Development Officer role to create a full-time position (35hrs).
  • For any queries, please contact Alice: alice@fertilitynetworkuk.org or 07563 734808

DOCUMENTS:

Job Description. Project Worker.

Job Description Welsh. Project Worker.

Person Specification

Application Form

Recruitment Monitoring Sheet

Guidance Notes

Fertility Network UK yw’r brif elusen ffrwythlondeb sy’n canolbwyntio ar y claf, gan ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth ddiduedd am ddim ar gyfer unrhyw un y mae problemau ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.

Rydym wedi cael grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a fydd yn ein galluogi i ehangu a gwella ein gwaith cyfredol yng Nghymru. A allech chi helpu’r rhai y mae problemau ffrwythlondeb yn effeithio arnynt, codi ymwybyddiaeth o’r effaith emosiynol, ac addysgu am y materion a all effeithio ar ffrwythlondeb?

 SWYDD:                          2 x Gweithwyr Prosiect (17.5 awr yr un)

CONTRACT:                     Cyfnod penodol o bum mlynedd

CYFLOG:                         £20,020 pro rata

 LLEOLIAD:                     Un swydd wedi’i lleoli yn ne Cymru (gweithio gartref); un swydd wedi’i lleoli yng ngogledd Cymru (gweithio gartref)

YN ATEBOL I:                 Pennaeth Gweithrediadau

DIBEN Y SWYDD:           Hyrwyddo Fertility Network UK. Sefydlu a hwyluso grwpiau cymorth ffrwythlondeb newydd yn y rhanbarth. Recriwtio gwirfoddolwyr i arwain grwpiau sefydledig a darparu’r gwaith angenrheidiol o weinyddu, cynghori a hyrwyddo’r grwpiau hynny. Codi ymwybyddiaeth o Fertility Network UK o fewn asiantaethau, ysbytai, clinigau a phractisau meddygon teulu perthnasol. Darparu cymorth a gwybodaeth i bobl o bob cefndir y mae problemau ffrwythlondeb yn effeithio arnynt.